İhlal Davaları

Fikri Haklar alanında oluşabilecek ihtilaflar sonucu açılan davalarda Çankaya Patent olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca ayrıca ortaklarımız arasında yer alan Hukukçu vekillerimiz de dava süresince sizlere her türlü hizmeti vermektedir.

Hükümsüzlük Davaları

Bir belgenin iptali (hükümsüzlüğü) için açılacak davalarda hem dava öncesi hazırlanacak teknik raporlar ile hem de dava süresince teknik ve hukuki destekle müvekkillerimize her türlü hukuki danışmanlığı vermekteyiz.