Faaliyet Serbestliği Raporu (Freedom to Operate)
Belirli bir ürün veya yöntemin herhangi bir patent ihlaline neden olmayacak şekilde üretilebilmesine yönelik hazırlanan rapordur.
Bu çalışmada, firmanızın üretmeyi düşündüğü ürünün herhangi bir ihlale neden olup olmadığı, neden oluyorsa koruma kapsamının dışına çıkarak nasıl üretilebileceği bir rapor halinde hazırlanır.
Genelde yeni olmadığı bilinen ancak üretilmesi halinde herhangi bir patent ihlaline neden olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi sahibi olunmayan durumlarda bu raporun hazırlanması çok önemlidir. Bu sayede, ürünü üretebilmek için yapılacak yatırımdan önce ileride karşılaşılabilecek riskler minimum seviyeye indirilmiş olur.

Koruma Kapsamının Değerlendirilmesi
Belirli bir ürün veya yöntemin, belirli bir patentin koruma kapsamına girip girmediğine ilişkin hazırlanan rapordur. Bu raporda patentin koruma kapsamı belirlenir ve mevcut ürün ile karşılaştırılır. İhlal olup olmadığı bu rapor neticesinde belirlenmektedir. karşılaştırılır. İhlal olup olmadığı bu rapor neticesinde belirlenmektedir.Genelde patent sahibi bir şirketin, bir başka şirkete ait ürünün kendi patentini ihlal ettiğini iddia ettiği durumlarda bu rapor hazırlanmaktadır. Ürünün ilgili patentin koruma kapsamına girip girmediği yapılacak teknik çalışma neticesinde belirlenmektedir.

Hükümsüzlük Davaları için Teknik Rapor
Belge almış bir patent veya faydalı modelin iptali için açılacak davalarda, söz konusu belgenin belge verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesine ilişkin hazırlanan rapordur. Araştırma yapılarak söz konusu belgenin başvuru tarihi itibari ile yeni olup olmadığı belirlenir.Genelde, hükümsüzlük davası (iptal davası) açılacak patentler için bu çalışma yapılmaktadır.