Marka Yaratma

Marka, bir şirket için en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, şirketin veya şirket ürünlerinin markalarını düzgün bir şekilde belirlemek, rekabetçi piyasada rakiplere karşı bir adım öne geçmek anlamına gelecektir. Marka yaratma için, markanın üzerinde barındırması gereken özelliklerine dikkat etmek gerekir.
Telaffuzu kolay olmalı, kulağa hoş gelmeli, kolay anlaşılır olmalı, sesli ve sessiz harflerin yan yana gelmesinden oluşmalı, yazılması kolay olmalı
Bellekte kolaylıkla yer edinebilecek ilginçlikte olmalı, çarpıcı ve dikkat çekici olmalı
Rakiplerin adlarına benzememeli. Başka sektörden adlara da benzememeli. Nadir olmalı
Türkçe karakterler içermemeli, az heceli olmalı
Hiçbir dilde kötü ve ters anlam içermemeli
Negatif olmamalı
Tescili ve alan adı müsait olmalı
Ürünün yararlarını öne süren bir içeriğe veya anlama sahip olmalı, ürünün niteliklerini düşündürmeli, hedef kitlede doğru çağrışım yapmalıdır.
hedef kitlenin değer yargılarına ters düşmemelidir.
Kategori ile ilgili olmalı, yapılan işle uyumlu olmalı
Yarar içermeli

Marka yaratılırken, yukarıda belirtilen özelliklerin ne kadar çoğu marka tarafından karşılanabilirse, markanın başarılı olma şansı o derece yüksek olacaktır.