Marka Tescil Süreci

Marka tescil süreci, şu şekilde işlemektedir; Marka tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü nezdinde dosyalandıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü marka başvurusunu ilk önce şekli açıdan incelemektedir. Şekli açıdan gereklilikleri yerine getiren başvurular kabul edilmekte ve başvuru sahibi veya varsa vekiline şekli uygunluk belgesi iletilmektedir. Ortalama 1 hafta içerisinde şekli uygunluk belgesi tarafımıza iletilmiş olmaktadır.

Şekli açıdan uygun bulunan marka başvuruları için, daha sonra Türk Patent Enstitüsü içerik incelemesine geçmektedir. Türk Patent Enstitüsü, markayı içerik olarak incelerken, markanın tescil kriterlerine haiz olup olmadığını, daha önceki tarihli tescilli veya başvuru aşamasında olan markalardan ayırt edici olup olmadığını değerlendirmektedir. Bu değerlendirmenin ardından tescile uygun bulunan markalar resmi markalar bülteninde yayınlanmaktadır. Bir marka başvurusu için markanın yayını ortalama başvuru tarihinden itibaren 5-6. aya denk gelmektedir.

Yayınlanan marka başvuruları için 3 aylık bir itiraz süresi söz konusudur. Bu 3 ayın sonunda eğer yayınlanan marka başvurusuna itiraz gelmez ise, marka için tescil kararı verilmektedir. Tescil ücretinin zamanında ödenmesinden sonra marka tescil belgesi düzenlenerek marka başvuru sahibine veya vekiline iletilmektedir. Bir marka başvurusunda itiraz gelmez ise marka tescil belgesinin elimize ulaşması, ortalama 10-12 ay tutmaktadır.

Yayınlanan marka başvurularına itiraz gelmesi durumunda, Türk Patent Enstitüsü itirazları değerlendirerek bir karar vermektedir. Türk Patent Enstitüsü’nün vereceği karara başvuru sahibinin veya itiraz sahibinin bir itiraz hakkı daha vardır. Bu itiraza yönelik olarak verilen karar, nihai karar niteliğini taşımaktadır.