Marka İtiraz

Türk Patent Enstitüsü’ne her ay ortalama 6000-7000 marka başvurusu yapılmaktadır. Yapılan marka başvuruları, Türk Patent Enstitüsü marka uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve yayına çıkarılmaktadırlar.

Başvuru sayısının bu derece çok olması, birçok ayırt edici niteliğe sahip olmayan markanın da yayınlanmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenden dolayı, ayırt edici niteliğe sahip olmayan, iltibas yaratabilecek markaların yayın aşamasında tespit edilmesi ve bu markaların yayınlarına itiraz edilerek markanın tesciline engel olunması çok önemlidir.

Yayınlanan marka başvurularına, önceki tarihli tescilli markalara veya marka başvurularına dayanılarak veya markanın önceye dayalı kullanıldığına yönelik itiraz edilebilir. Bu sayede ayırt edici bulunmayan veya başkasına ait markaların tescil edilmeleri engellenmiş olmaktadır.

Aksi halde, markaların Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmeleri durumunda, markanın iptali için ancak Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi nezdinde dava açılarak hükümsüzlüklerinin talep edilmesi mümkündür. Ancak bu durum, gerek sürecin uzun olması ve gerekse de maliyetlerin artması dolayısıyla zaman ve maliyet olarak daha zor bir süreç olmaktadır.