Yurtdışı Patent Başvurusu

Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusu yapılmış buluşlar, sadece Türkiye’de sınırları içerisinde korunmaktadır. Türkiye sınırları dışında da buluşun korunması isteniyorsa, korumanın talep edildiği ülke veya bölgelerde de patent başvurusu yapılmalıdır. Özellikle yurtdışı pazarlara ihracat yapan şirketler için yurtdışı patent başvuruları büyük önem taşımaktadır.

Burada önemli olan konu, ilk başvuru yapıldığı andan itibaren 12 ay içinde (Rüçhan Süresi) yurtdışı başvuruların yapılmasının gerektiğidir. İlk başvuru tarihinden itibaren 12 aylık süre dolduktan sonra yurtdışında patent almak mümkün olmayacaktır. Rüçhansız yapılacak başvurularda ilk başvuru sonraki başvuruların yeniliğini olumsuz etkileyeceğinden, başvurular olumsuz sonuçlanacaktır.

Genel olarak yurtdışı patent başvuruları 3 şekilde gerçekleştirilebilir;
- ulusal patent başvurusu,
- bölgesel patent başvuruları (en yaygın olanı Avrupa Patent Başvurusudur)
- uluslar arası patent başvurusu (PCT)

Ulusal Patent Başvurusu

Ulusal patent başvurusu, buluşun korunmasının istendiği ülkelerdeki yetkili kurumlara yapılan patent başvurularıdır. Ulusal patent başvurularında ücretler, başvurulan ülke mevzuatlarının farklılıklarından dolayı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genelde buluşun korunmasının istendiği ülke sayısının 3’ten az olması durumunda ulusal patent başvuruları tercih edilebilir.

Ulusal patent başvurusu talebinizi takiben, ilgili ülkelerdeki çözüm ortaklarımız olan vekil firmalardan ücretler ve süreç hakkında detaylı bilgiler alınarak tarafınıza bilgi verilmektedir. Onayınız akabinde ilgili ülkelerde buluşunuza ilişkin patent başvuru işlemleri başlatılmaktadır.

Bölgesel Patent Başvuruları
Bölgesel patent başvuruları, belirli bir bölgede yer alan tüm ülkeler için yapılan patent başvurularıdır. En yaygın olanı Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Patent Başvurusudur. Avrupa Patent başvurusunun haricinde OAPI patent başvurusu ve ARIPO patent başvurusu olmak üzere 2 grup Afrika ülkeleri patent başvuru sistemi ve Avrasya patent başvuruları da diğer bölgesel başvuru sistemleridir .

Avrupa Patent Başvurusu (EP)
Avrupa Patent başvurusu, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi’ne taraf 36 ülkeyi kapsamaktadır. Yetkili Ofis Avrupa Patent Ofisi’dir. Üye ülkeleri kapsayacak şekilde Avrupa Patent Ofisi’nde yapılan başvurular ve işlemler tek bir dilde sürdürülmektedir. Avrupa Patent Ofisi’nde yapılan araştırma ve incelemelerin ardından patent alınırsa, bu patent tüm üye ülkelerde geçerli olabilmektedir. Ancak Patent alındıktan sonra he ülkede patentin geçerliliğinin sağlanması (validation) işleminin yapılması gerekmektedir.


Uluslar arası  Patent Başvurusu (PCT)
Uluslar arası Patent başvurusu, 142 üye ülke için yapılmış olan bir patent başvurusu sürecidir. Uluslar arası Patent başvuru sistemi, patentle sonuçlanan bir sistem değildir, sadece tüm üye ülkeler için süreci ortak yürüterek belirli bir döneme (ilk başvuru yapıldığı tarihten veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 30. ay) kadar getirmektedir. Uluslar arası Patent başvurusu (PCT Patent Başvurusu), tek bir dilde dosyalanır, tüm üye ülkeler için geçerli olacak bir patent araştırma raporu düzenlenir, arzu edilirse tüm üye ülkeler için geçerli olacak bir patent ön inceleme raporu düzenlenir. Başvuru sahibi, bu raporlar ile başvurunun devam etmesini istediği ülkelere giriş yaparak başvuru sürecini devam ettirmektedir.