Patent / Faydalı Model Adres/Unvan/Nevi Değişiklikleri

Patent ve faydalı model belgesi veya başvurularında, firma adresinin, başvuru sahibi veya belge sahibinin unvanının değiştirilmesi mümkündür. Bu değişikliklerin ücretlerinin ödenmesiyle birlikte Türk Patent Enstitüsü siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.