Endüstriyel Tasarım Araştırma

Endüstriyel tasarım tescili başvurusundan önce tasarım veritabanlarında bir ön araştırma gerçekleştirilmelidir. Belirlenen en yakın tasarım tescilleriyle, başvuru konusu endüstriyel tasarımın yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini ne derece karşılayıp karşılamadığı yorumlanmalıdır. Bu ön araştırma ve ön araştırma neticesinde endüstriyel tasarım başvurusunun yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir.