Endüstriyel Tasarım İtiraz

Yayınlanan endüstriyel tasarım tescillerine, önceki tarihli tescilli endüstriyel tasarımlara veya endüstriyel tasarım başvurularına veya başvuru konusu tasarımın yenilik ve ayırt edicilik kriterini karşılamadığını kanıtlayan her türlü belgeye dayanılarak itiraz edilebilir. Bu sayede ayırt edici bulunmayan veya başkasına ait endüstriyel tasarımların tescil edilmeleri engellenmiş olmaktadır.