Endüstriyel Tasarım Tescili Adres/Unvan/Nevi Değişiklikleri

Endüstriyel tasarım tescil belgesi veya başvurularında, firma adresinin, başvuru sahibi veya belge sahibinin unvanının değiştirilmesi mümkündür. Bu değişikliklerin ücretlerinin ödenmesiyle birlikte Türk Patent Enstitüsü siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.