Marka Patent Sorgulama

Marka veya patent başvurusu yapılmadan önce, kapsamlı bir marka patent sorgulama yapılmalıdır.

Bu marka patent sorgulama, tescil başvurusunda bulunulması düşünülen markanın, ilgili marka sınıfında tescile müsait olup olmadığını belirlemelidir veya başvuruya konu olacak buluşun yeni olup olmadığını belirlemelidir. Böylelikle tescil başvurusu olumsuz sonuçlanabilecek bir marka veya patent başvurusundan kaçınılmış olur.

Marka tescil sorgulaması, basit olarak www.tpe.com.tr adresinden gerçekleştirebilir. Ancak bu şekilde yapılacak bir sorgulama, markanın birebir aynısının olup olmadığı yönünde bilgi verecektir. Marka başvurunuz, birebir aynısı tescilli olmasa bile ayırt edici niteliği olmadığından dolayı olumsuz sonuçlanabilir. (Örneğin, teknova markası arandığında tescile müsait görünebilir ancak daha önce tescilli teknosa markası dolayısı ile ret edilebilir.) Dolayısı ile bir markanın ayırt edici niteliğe haiz olup olmadığını ve ilgili 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını belirlemek, ilgili alanda tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu nedenle bu sorgulamayı yaparken mutlaka konusunda uzman bir vekil ile çalışılmasını öneririz.

Patent başvurusu yapılmadan önce, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent araştırması veya patent sorgulaması (veya patent tescil sorgulaması) yapılmalıdır. Bu patent sorgulama neticesinde patent başvurusu yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir. Patent araştırmasını Türk Patent Enstitüsü’nün web sayfası olan www.tpe.gov.tr adresinden veya Avrupa Patent Ofisi’nin veritabanını olan http://ep.espacenet.com/ adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak patent araştırması, uzmanlık isteyen bir konu olduğundan, bu patent araştırmasının profesyonel bir patent mühendisi tarafından yapılması önerilmektedir.

Kapsamlı Marka Tescil Sorgulaması için, bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kapsamlı marka sorgulaması Türk Patent Enstitüsü veritabanı ve Çankaya Patent veritabanından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede markanızın daha önceki tescilli markalara benzerlik oranları belirlenerek markanızın tescil edilme şansı daha önce Türk Patent Enstitüsünün vermiş olduğu emsal kararlar ile beraber tarafınıza iletilmektedir. Talep etmeniz halinde ücretsiz olarak markanıza yönelik bir Marka Araştırma Raporu düzenlenerek ilgili rapor tarafınıza iletilecektir.

Yine patent sorgulaması için de tarafımızla irtibata geçebilirsiniz.