Marka Tescil Başvurusu

Marka tescil başvurusu, bir markanın tescil edilmesi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil başvurusunun dosyalanması işlemidir. Marka başvurusu, gerekli dokümanların hazırlanması ve ücretlerin ödenmesi ile birlikte Türk Patent Enstitüsü nezdinde dosyalanmaktadır. Marka tescil başvurusu için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır;
başvuru sahibinin bilgileri,
marka örneği,
özel vekaletname,
marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont.

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasını takiben kapsamlı marka araştırması ve marka tescili başvurusu aynı gün içerisinde Türk Patent Enstitüsü nezdinde dosyalanmaktadır.