Patent Genel Bilgi


Patent, gerçekleştirilen buluşlara yönelik olarak, ilgili buluşu gerçekleştiren kişiye belirli bir süre sağlanan münhasır haktır. Patent tanımının ne olduğunu iyi anlayabilmek için, buluş tanımının ne olduğunu izah etmek gereklidir. Buluş tanımı, kısaca herhangi bir teknik soruna getirilmiş olan bir teknik çözüm veya teknik yöntem olarak tanımlanır. Buluşlar, tarımda dahil olmak üzere, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir ve uygulanabilir nitelikte herhangi bir soruna getirilmiş olan teknik çözümler olmalıdır. Dolayısı ile patent nedir sorusunun bir başka cevabı ise, herhangi bir teknik soruna getirilmiş olan bir teknik çözümün veya teknik yöntemin, teknik çözümü bulan kişi için belirli bir süre korunmasıdır diye verilebilir.

Patent alınması için resmi kuruluş olan Türk Patent Enstitüsü nezdinde bir patent başvurusunun dosyalanması gerekmektedir. Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına, patent başvurusunun yapıldığı resmi kuruluş tarafından (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü) yapılan patent araştırması ve patent incelemesinin ardından karar verilmektedir.


Buluşu gerçekleştiren kişiye, patent başvurusu yaptıktan sonra, eğer patent başvurusu, patent verilebilirlik kriterlerini karşılıyor ise, patent belgesi (veya patent tescil belgesi) verilmektedir. Patent tescil belgesi, belge sahibine 20 yıllık münhasır hak tanımaktadır. Bu münhasır hak, patent belgesi sahibinin izni olmaksızın 3. kişilerin söz konusu buluşu herhangi bir ticari faaliyette bulundurmalarını engelleme hakkı vermektedir.

Patent kavramı, şirketlerimiz için yeni yeni önem kazanmaktadır. Patent kavramına uzak olan bir çok şirket, artık patent konusuna daha yakın ilgi göstermektedir ve patent konusunda çalışanlarının bilgilenmesi için çalışmalar başlatmaktadır.