Marka Nedir?

Marka, bir firma ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan 'Ayırt Edici Özelliğinin' bulunması gerekliliğidir.
 
Marka tescili, ayırt edici niteliğe sahip bir markanın, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen koruma şartlarından faydalanması amacıyla, yetkili kuruluşlar nezdinde kayıt edilmesidir. Bir markanın tescil edilebilmesi için ilgili Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen marka tescil kriterlerini karşılaması gerekmektedir.

Marka Tescili için Yetkili Resmi Kuruluş Neresidir?

Türkiye’de marka tescili için yetkili kılınmış olan resmi kuruluş Türk Patent Enstitüsü’dür (TPE).

Kimler Marka Tescil Başvurusunda Bulunabilir?

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Hükümleri dahilinde başvuru yapma hakkı olan kişiler Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka tescil başvurusunda bulunabilirler.

Marka Sınıfı Nedir?

Markalar, kullanıldıkları alanlar itibariyle sınıflara ayrılmıştır. Uluslar arası Marka Tescil Sınıflandırma sistemi olan Nis (Nice) Sınıflandırma sistemi uyarınca markalar, 34 mal ve 11 hizmet sınıfı olmak üzere toplam 45 sınıfta tescil edilebilmektedirler.

Bir Markayı Hangi Sınıfta veya Sınıflarda Tescil Ettirmeliyim?

Markanın kullanılacağı mal veya hizmetler belirlendikten sonra, ilgili mal ve hizmetlerin yer aldığı marka sınıflarının belirlenerek ilgili marka tescil sınıflarında marka tescil başvurusunda bulunulmalıdır.
 
Marka sınıfları ve içerdikleri mal ve hizmet listesi hakkında daha detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bir Markanın Tescile Müsait Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Marka başvurusu yapılmadan önce, kapsamlı bir marka araştırması (marka sorgulama veya marka tescil sorgulaması) yapılmalıdır. Bu araştırma, tescil başvurusunda bulunulması düşünülen markanın, ilgili marka sınıfında tescile müsait olup olmadığını belirlemelidir. Böylelikle tescil başvurusu olumsuz sonuçlanabilecek bir marka başvurusundan kaçınılmış olur.
 
Marka araştırmasını (marka sorgulaması), www.tpe.com.tr adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılacak bir araştırma, markanın birebir aynısının olup olmadığı yönünde bilgi verecektir. Marka başvurunuz, birebir aynısı tescilli olmasa bile ayırt edici niteliği olmadığından dolayı olumsuz sonuçlanabilir. (Örneğin, teknova markası arandığında tescile müsait görünebilir ancak daha önce tescilli teknosa markası dolayısı ile ret edilebilir.) Dolayısı ile bir markanın ayırt edici niteliğe haiz olup olmadığını ve ilgili 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını belirlemek, ilgili alanda tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu nedenle bu sorgulamayı yaparken mutlaka konusunda uzman bir vekil ile çalışılmasını öneririz.
 
Kapsamlı Marka Araştırması için, bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ücretsiz olarak size bir Marka Araştırma Raporu düzenlenerek ilgili rapor tarafınıza iletilecektir.

Ticaret Unvanı, Marka Tescili Yerine Geçer mi?

Ticaret unvanı, bir işletmenin ticari adıdır. Marka ise, işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bazı durumlarda, ticaret unvanında geçen bazı ibareler, marka olarak kullanılabilir ve bu durumlarda marka tescillerinin yapılması gerekir. Ancak, ticaret unvanı, marka tescili ile sağlanan korumayı sağlamamaktadır. Örneğin ticaret unvanı “Upeks Yol Yapım Kimyasalları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi”, “Upeks” tescilli markası ile yol yapım kimyasalları ve ekipmanları üretmektedir. Bu sayede bir başka firmanın aynı marka ile ilgili ürünleri üretmesini ve satmasını engelleme hakkına sahiptir. Bir başka firma “Upeks İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi” ticaret unvanı ile aynı sektörde faaliyet gösterebilir, ancak “Upeks” markasını üretmiş olduğu ürün veya hizmetlerde kullanamaz. Eğer “Upeks” markası tescil edilmemiş olsaydı, “Upeks İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi” de “Upeks” markasını üretmiş olduğu ürün veya hizmetlerde kullanabilir veya kendi adına markayı tescil ettirebilirdi.

Marka Korumasının Süresi Nedir?

Marka Tescili, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir koruma sağlamaktadır ve bu süre 10’ar yıllık süreler halinde uzatılabilir.

Marka Tescili Sadece Türkiye’de mi Koruma Sağlamaktadır?

Tescilli bir marka, markanın tescil edildiği ülkede koruma sağlamaktadır. Dolayısı ile yurtdışında da (özellikle ihracat yapılan ülkelerde) marka korunmak istiyorsa, ilgili ülkelerde de marka tescil başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Marka Tescili İçin Her Ülkeye Ayrı Ayrı Başvuru Yapmak Zorunda mıyım?

Marka tescil başvuruları, ulusal başvurular şeklinde her ülkeye ayrı ayrı yapılabilir. Ancak eğer tescil başvurusunun yapılması istenen ülke sayısı fazla ise,  Madrid Protokolü kapsamında uluslar arası marka tescil başvurusunda bulunulması daha ekonomik olacaktır.

Marka Tescil Başvurusunda Bulunurken, Bir Marka Vekili veya Marka Ofisi Aracılığı ile Başvuruda Bulunmak Zorunda mıyım?

Marka başvuru sahipleri, vekil kullanmadan da Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka tescil başvurusunda bulunabilirler. Ancak marka, bir ticari işletmenin en değerli varlığıdır. Dolayısı ile marka tescili, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Marka tescil başvurusundan önce, marka araştırmasının ve marka sorgulamasının yapılması gerekmektedir. Marka başvurunuz, birebir aynısı tescilli olmasa bile ayırt edici niteliği olmadığından dolayı olumsuz sonuçlanabilir. (Örneğin, teknova markası arandığında tescile müsait görünebilir ancak daha önce tescilli teknosa markası dolayısı ile ret edilebilir.) Dolayısı ile bir markanın ayırt edici niteliğe haiz olup olmadığını ve ilgili 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını belirlemek, ilgili alanda tecrübe ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu nedenle bu sorgulamayı yaparken mutlaka konusunda uzman bir vekil ile çalışılmasını öneririz.
 
Çalışılacak marka vekili veya marka patent tescil ofisi seçilirken, ilgili marka tescil bürosunun konusunda ne derece tecrübeli ve uzman olduğu değerlendirilmelidir. Çalışılacak marka tescil ofisinin seçimi bu nedenle çok önemlidir.
 

Marka Tescil İşlemleri Ne Kadar Sürmektedir?

Marka başvurusu yapıldıktan sonra, markanın tescil edilmesi ve marka tescil belgesinin düzenlenmesi yaklaşık 1 yıl sürmektedir.

Yayınlanan Marka Başvurusuna İtiraz ( Marka İtiraz ) Ne Demektir?

Türk Patent Enstitüsü, yapılan bir başvuruyu KHK hükümlerini göz önüne alarak inceler ve yayını uygun görürse yayınlar. Daha önceki tescilli marka sahipleri, kendi markalarına benzerlik teşkil eden markalara itiraz edebilirler. Türk Patent Enstitüsü, ilgili itirazları inceleyerek markanın tescil edilip edilemeyeceği yönünde kararını verir.

Patent Nedir?

Patent, gerçekleştirilen buluşlara yönelik olarak, ilgili buluşu gerçekleştiren kişiye belirli bir süre sağlanan münhasır haktır. Patent tanımının ne olduğunu iyi anlayabilmek için, buluş tanımının ne olduğunu izah etmek gereklidir. Buluş tanımı, kısaca herhangi bir teknik soruna getirilmiş olan bir teknik çözüm veya teknik yöntem olarak tanımlanır. Buluşlar, tarımda dahil olmak üzere, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir ve uygulanabilir nitelikte herhangi bir soruna getirilmiş olan teknik çözümler olmalıdır. Dolayısı ile patent nedir sorusunun bir başka cevabı ise, herhangi bir teknik soruna getirilmiş olan bir teknik çözümün veya teknik yöntemin, teknik çözümü bulan kişi için belirli bir süre korunmasıdır diye verilebilir.
 
Patent alınması için resmi kuruluş olan Türk Patent Enstitüsü nezdinde bir patent başvurusunun dosyalanması gerekmektedir. Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına, patent başvurusunun yapıldığı resmi kuruluş tarafından (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü) yapılan patent araştırması ve patent incelemesinin ardından karar verilmektedir.
 
 
Buluşu gerçekleştiren kişiye, patent başvurusu yaptıktan sonra, eğer patent başvurusu, patent verilebilirlik kriterlerini karşılıyor ise, patent belgesi (veya patent tescil belgesi) verilmektedir. Patent tescil belgesi, belge sahibine 20 yıllık münhasır hak tanımaktadır. Bu münhasır hak, patent belgesi sahibinin izni olmaksızın 3. kişilerin söz konusu buluşu herhangi bir ticari faaliyette bulundurmalarını engelleme hakkı vermektedir.
 
Patent kavramı, şirketlerimiz için yeni yeni önem kazanmaktadır. Patent kavramına uzak olan bir çok şirket, artık patent konusuna daha yakın ilgi göstermektedir ve patent konusunda çalışanlarının bilgilenmesi için çalışmalar başlatmaktadır.

Patent tescili nedir?

Patent tescili, bir patent başvurusunun, yapılan resmi patent araştırması ve patent incelemesinden sonra, patent verilebilirlik kriterlerini karşıladığına karar verilmişse, başvuru sahibine patent tescil belgesinin verilmesidir.
 
Patent başvurusu yapılmadan önce, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent sorgulaması yapılmalıdır. Bu patent sorgulama neticesinde patent başvurusu yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir.
 
Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına, patent başvurusunun yapıldığı resmi kuruluş tarafından (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü) yapılan patent araştırması ve patent incelemesinin ardından karar verilmektedir.
 
Patent araştırması, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir araştırmadır. Patent başvuru sahibi, patent başvurusunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren 15 ay içinde patent araştırma talebinde bulunmalıdır. Bu patent araştırması neticesinde, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumunda yer alan en yakın dokümanlar belirlenir ve bir patent araştırma raporu (Patent Search Report) hazırlanır. Patent araştırma raporu, patent başvurusunun patent verilebilirlik kriterlerini ne derece karşılayıp karşılamadığı konusuna ışık tutar. Türkiye’ye özgü olarak, patent araştırma raporu sonrasında, patent başvuru sahibine incelemeli patent sistemi veya incelemesiz patent sistemi olarak iki sistemden birini seçmesi hakkı tanınır.
 
Patent araştırması sonucunda gelen patent araştırma raporu sonrasında, başvuru sahibi isterse patent incelemesi talebinde bulunmaz ve incelmesiz patent sistemini tercih edebilir. Bu durumda, patent başvuru sahibine 7 yıllık bir koruma sağlayan bir incelemesiz patent belgesi verilmektedir. İncelemesiz Patent Tescil Belgesi sahibi, 7 yıllık süre dolmadan isterse patent inceleme talebinde bulunarak incelemesiz patentini incelemeli patente çevirebilir.
 
Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir incelemedir. Patent başvuru sahibi, patent araştırma raporu alındıktan sonra patent inceleme talebinde bulunmalıdır. Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş ile patent araştırma raporunda belirtilen en yakın patent dokümanlarının karşılaştırılmasıdır. Bu patent inceleme raporu (patent examination report) neticesinde incelemeli patent belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir. İncelemeli Patent Tescil Belgesi, patent başvuru sahibine 20 yıllık bir sağlamaktadır.

Patent başvuru nedir?

Patent başvurusu, gerçekleştirilen bir buluşun korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusunun dosyalanması işlemidir.
 
Patent başvurusu yapılmadan önce, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent sorgulaması yapılmalıdır. Bu patent sorgulama neticesinde patent başvurusu yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir.
 
Patent başvurusu yapılmadan önce, patent başvuru dokümanlarının (tarifname, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 
Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına, patent başvurularının yapıldığı resmi kuruluş tarafından (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü) yapılan patent araştırması ve patent incelemesinin ardından karar verilmektedir.
 
Patent araştırması, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir araştırmadır. Patent başvuru sahibi, patent başvurusunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren 15 ay içinde patent araştırma talebinde bulunmalıdır. Bu patent araştırması neticesinde, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumunda yer alan en yakın dokümanlar belirlenir ve bir patent araştırma raporu (Patent Search Report) hazırlanır. Patent araştırma raporu, patent başvurusunun patent verilebilirlik kriterlerini ne derece karşılayıp karşılamadığı konusuna ışık tutar. Türkiye’ye özgü olarak, patent araştırma raporu sonrasında, patent başvuru sahibine incelemeli patent sistemi veya incelemesiz patent sistemi olarak iki sistemden birini seçmesi hakkı tanınır.
 
Patent araştırması sonucunda gelen patent araştırma raporu sonrasında, başvuru sahibi isterse patent incelemesi talebinde bulunmaz ve incelmesiz patent sistemini tercih edebilir. Bu durumda, patent başvuru sahibine 7 yıllık bir koruma sağlayan bir incelemesiz patent belgesi verilmektedir. İncelemesiz Patent Tescil Belgesi sahibi, 7 yıllık süre dolmadan isterse patent inceleme talebinde bulunarak incelemesiz patentini incelemeli patente çevirebilir.
 
Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir incelemedir. Patent başvuru sahibi, patent araştırma raporu alındıktan sonra patent inceleme talebinde bulunmalıdır. Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş ile patent araştırma raporunda belirtilen en yakın patent dokümanlarının karşılaştırılmasıdır. Bu patent inceleme raporu (patent examination report) neticesinde incelemeli patent belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir. İncelemeli Patent Tescil Belgesi, patent başvuru sahibine 20 yıllık bir patent koruması sağlamaktadır.
 

Patent Araştırması Nedir?

Patent başvurusu, gerçekleştirilen bir buluşun korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusunun dosyalanması işlemidir.
 
Patent başvurusu yapılmadan önce, ulusal ve uluslar arası patent veritabanlarında bir patent sorgulaması (veya patent tescil sorgulaması) yapılmalıdır. Bu patent sorgulama neticesinde patent başvurusu yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmelidir. Patent araştırmasını Türk Patent Enstitüsü’nün web sayfası olan www.tpe.gov.tr adresinden veya Avrupa Patent Ofisi’nin veritabanını olan http://ep.espacenet.com/ adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak patent araştırması, uzmanlık isteyen bir konu olduğundan, bu patent araştırmasının profesyonel bir patent mühendisi tarafından yapılması önerilmektedir.
 
Patent başvurusu yapılmadan önce, patent başvuru dokümanlarının (tarifname, istemler ve teknik çizimler) iyi bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Patent başvuru dokümanlarının hazırlanması uzmanlık isteyen bir iştir. Kullanılacak her kelimenin başvurunun koruma kapsamını önemli ölçüde etkileyeceğini göz önüne alarak bu konuda profesyonel bir patent vekilinden (tercihen mühendis kökenli bir patent uzmanından) yardım alınması çok önemlidir.
 
Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına, patent başvurusunun yapıldığı resmi kuruluş tarafından (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü) yapılan patent araştırması ve patent incelemesinin ardından karar verilmektedir.
 
Patent araştırması, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir araştırmadır. Patent başvuru sahibi, patent başvurusunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren 15 ay içinde patent araştırma talebinde bulunmalıdır. Bu patent araştırması neticesinde, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumunda yer alan en yakın dokümanlar belirlenir ve bir patent araştırma raporu (Patent Search Report) hazırlanır. Patent araştırma raporu, patent başvurusunun patent verilebilirlik kriterlerini ne derece karşılayıp karşılamadığı konusuna ışık tutar. Türkiye’ye özgü olarak, patent araştırma raporu sonrasında, patent başvuru sahibine incelemeli patent sistemi veya incelemesiz patent sistemi olarak iki sistemden birini seçmesi hakkı tanınır.
 
Patent araştırması sonucunda gelen patent araştırma raporu sonrasında, başvuru sahibi isterse patent incelemesi talebinde bulunmaz ve incelmesiz patent sistemini tercih edebilir. Bu durumda, patent başvuru sahibine 7 yıllık bir koruma sağlayan bir incelemesiz patent belgesi verilmektedir. İncelemesiz Patent Tescil Belgesi sahibi, 7 yıllık süre dolmadan isterse patent inceleme talebinde bulunarak incelemesiz patentini incelemeli patente çevirebilir.
 
Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş için resmi kuruluşlar tarafından yapılan bir incelemedir. Patent başvuru sahibi, patent araştırma raporu alındıktan sonra patent inceleme talebinde bulunmalıdır. Patent incelemesi, patent başvurusuna konu olan buluş ile patent araştırma raporunda belirtilen en yakın patent dokümanlarının karşılaştırılmasıdır. Bu patent inceleme raporu (patent examination report) neticesinde incelemeli patent belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir. İncelemeli Patent Tescil Belgesi, patent başvuru sahibine 20 yıllık bir sağlamaktadır.

Yurtdışı Patent Başvurusu nedir?

Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent başvurusu yapılmış buluşlar, sadece Türkiye’de sınırları içerisinde korunmaktadır. Türkiye sınırları dışında da buluşun korunması isteniyorsa, korumanın talep edildiği ülke veya bölgelerde de patent başvurusu yapılmalıdır. Özellikle yurtdışı pazarlara ihracat yapan şirketler için yurtdışı patent başvuruları büyük önem taşımaktadır.
 
Burada önemli olan konu, ilk başvuru yapıldığı andan itibaren 12 ay içinde (Rüçhan Süresi) yurtdışı başvuruların yapılmasının gerektiğidir. İlk başvuru tarihinden itibaren 12 aylık süre dolduktan sonra yurtdışında patent almak mümkün olmayacaktır. Rüçhansız yapılacak başvurularda ilk başvuru sonraki başvuruların yeniliğini olumsuz etkileyeceğinden, başvurular olumsuz sonuçlanacaktır.
 
Genel olarak yurtdışı patent başvuruları 3 şekilde gerçekleştirilebilir;
- ulusal patent başvurusu,
- bölgesel patent başvuruları (en yaygın olanı Avrupa Patent Başvurusudur)
- uluslar arası patent başvurusu (PCT)
 
Ulusal Patent Başvurusu
 
Ulusal patent başvurusu, buluşun korunmasının istendiği ülkelerdeki yetkili kurumlara yapılan patent başvurularıdır. Ulusal patent başvurularında ücretler, başvurulan ülke mevzuatlarının farklılıklarından dolayı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genelde buluşun korunmasının istendiği ülke sayısının 3’ten az olması durumunda ulusal patent başvuruları tercih edilebilir.
 
Ulusal patent başvurusu talebinizi takiben, ilgili ülkelerdeki çözüm ortaklarımız olan vekil firmalardan ücretler ve süreç hakkında detaylı bilgiler alınarak tarafınıza bilgi verilmektedir. Onayınız akabinde ilgili ülkelerde buluşunuza ilişkin patent başvuru işlemleri başlatılmaktadır.
 
Bölgesel Patent Başvuruları
Bölgesel patent başvuruları, belirli bir bölgede yer alan tüm ülkeler için yapılan patent başvurularıdır. En yaygın olanı Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Patent Başvurusudur. Avrupa Patent başvurusunun haricinde OAPI patent başvurusu ve ARIPO patent başvurusu olmak üzere 2 grup Afrika ülkeleri patent başvuru sistemi ve Avrasya patent başvuruları da diğer bölgesel başvuru sistemleridir .
 
-   Avrupa Patent Başvurusu (EP)
Avrupa Patent başvurusu, Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Patent Sözleşmesi’ne taraf 36 ülkeyi kapsamaktadır. Yetkili Ofis Avrupa Patent Ofisi’dir. Üye ülkeleri kapsayacak şekilde Avrupa Patent Ofisi’nde yapılan başvurular ve işlemler tek bir dilde sürdürülmektedir. Avrupa Patent Ofisi’nde yapılan araştırma ve incelemelerin ardından patent alınırsa, bu patent tüm üye ülkelerde geçerli olabilmektedir. Ancak Patent alındıktan sonra he ülkede patentin geçerliliğinin sağlanması (validation) işleminin yapılması gerekmektedir.
Hemen Başvur
 
-   Uluslar arası Patent Başvurusu (PCT)
Uluslar arası Patent başvurusu, 142 üye ülke için yapılmış olan bir patent başvurusu sürecidir. Uluslar arası Patent başvuru sistemi, patentle sonuçlanan bir sistem değildir, sadece tüm üye ülkeler için süreci ortak yürüterek belirli bir döneme (ilk başvuru yapıldığı tarihten veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 30. ay) kadar getirmektedir. Uluslar arası Patent başvurusu (PCT Patent Başvurusu), tek bir dilde dosyalanır, tüm üye ülkeler için geçerli olacak bir patent araştırma raporu düzenlenir, arzu edilirse tüm üye ülkeler için geçerli olacak bir patent ön inceleme raporu düzenlenir. Başvuru sahibi, bu raporlar ile başvurunun devam etmesini istediği ülkelere giriş yaparak başvuru sürecini devam ettirmektedir.